Välkommen

Med den här webbplatsen vänder jag mig i första hand till grundskolelärare i Sverige. Avsikten är att skapa intresse för och förmedla kunskap om den forskningsbaserade metoden och tänke- och arbetssättet Visible Thinking (VT) och vidare in i det som kommit att kallas Cultures of Thinking

Under mina år vid Lemshaga Akademi på Värmdö var jag projektkoordinator för ett forskningsprojekt som bedrevs där av ett lag forskare från Project Zero vid Harvard Graduate School of Education. Detta var åren 2000-2005.

Efter att under många år, i vardagsarbetet, ha introducerat Lemshaga i Cultures of Thinking, litet med Visible Thinking som specialitet, har Jag under flera år genomfört studiedagar vid ett antal svenska skolor. Det är en mycket tacksam och rolig uppgift och min strävan och förhoppning är att fler och fler ska upptäcka fördelarna med arbetsättet.   

Detta har i regel skett genom studiedagar vars innehåll och genomförande anpassats efter gruppen.  Den vanligaste deltagaren har varit vanliga grundskolelärare men även skolledare, pedagogiska ledare och i några fall representanter för skolförvaltningen i kommunen. 

I samband med sådana kursdagar har jag ofta fått frågan om skriftligt material på svenska till ledning för den som vill komma in i VT’s värld i sin vardag i klassrummet. Därför har jag nu färdigställt en handbok som jag kallat “Visible Thinking i skolan“. Boken är avsedd att vara en praktiskt inriktad handledning för lärare. Boken kan köpas i fackbokhandeln eller direkt via mig.

Bland annat genom denna webbplats hoppas jag successivt bidra med att utveckla nätverket av användare i Sverige och förmedla kontakt till kollegor i andra länder. Dessa är många och ökar snabbt i antal.  Jag har startat en öppen grupp på Facebook till vilken alla intresserade kan anmäla sig. Syftet med gruppen är att  utöka vårt svenska nätverk för VT-användare. Samtidigt bygger vi vidare på vår samlade erfarenhetsbank och sprider denna till nya användare. Klicka här

Kontakta mig under adress                            info@visiblethinking.se

/Lotta Norell