19/3 — Rapport från Memphis

 

PDS skylt Memphis

MEMPHIS-KONFERENSEN

I februari i år deltog jag i konferensen Project Zero Perspectives: How and where does Learning Thrive?

Denna konferens, som samlade över 700 deltagare, hade anordnats av Project Zero i samarbete med Casie och Presbyterian Day School i Memphis, Tennessee och The Martin Institute for Teaching Excellence. Som ett ledande motto för denna såväl som andra konferenser i denna serie anges: “Know that one of our foremost goals is to build in opportunities for all of us to learn from one another.”

Jag hade själv inbjudits att medverka i form av en workshop för att förmedla egna erfarenheter till deltagarna, och omvänt. Dessutom deltog jag i den avslutande paneldebatten i stora auditoriet.

Panelen Memphis Feb 2014

Läs mer här.

 

/Lotta Norell