Lotta Norell

Lotta Norell

Lotta Norell har sedan många år varit verksam som lärare vid Stockholms skolor och sedan 1996 vid Lemshaga Akademi i Värmdö. Hon var koordinator för ett projekt som bedrevs vid Lemshaga under åren 2000-2005 av en forskargrupp från Project Zero vid Harvard Graduade School of Education. Detta projekt finansierades av Stiftelsen Carpe Vitam och resulterade i den metod, som numera är känd och väl spridd som Visible Thinking. I anslutning till detta har hon själv aktivt använt VT, lett workshops i ämnet och varit presentatör vid internationella konferenser. Hon utvecklar och genomför sedan några år studiedagar i VT för lärare.

I maj 2013 gav hon ut en handbok för lärare: VISIBLE THINKING I SKOLAN.

I februari 2014 ledde Lotta en workshop vid den senaste stora Project Zerokonferens som hölls i Memphis Tennessee med nära 800 deltagare, till stor del amerikanska lärare. Se vidare http://www.casieonline.org/events/pz

(Läs mer om Memphis-konferensen)