Omdömen

Några reflektioner från kursdeltagare:

.At a conference somewhere, a co-participant noted that there was a Visible Thinking-conference taking place in Amsterdam. Places were booked and a colleague and I were hooked. We met individuals from around the world. Some were teachers, some were business people and the thing they had in common was the powerful way in which the techniques could support critical thinking.

On returning to our school, we booked a series of sessions with Lotta for all the staff. During the school year our wall ‘flowered’ and became the screens on which student learning could be viewed. From the youngest to the oldest we could begin to hear and see the impact the approach had on learning. We use the approach in our classrooms and with parents.

I would like to extend a thank you to Lotta for providing a routine for our school to use in order to strengthen both teaching and learning at our school.

Kathleen Anderson, Head Master

International School of Älmhult (2012)

 

 

….Efter att ha lärt mig mer om VT genom kursen med Lotta och egna erfarenheter av rutinerna har jag en annan syn på projektet och rutinerna. …..

Om jag ser till mitt eget pedagogiska arbete med eleverna tycker jag att VT har hjälpt mig att få eleverna till mer tänkande individer genom de olika rutinerna, Jag har också insett hur mycket man kan få in i ett arbetsområde genom att använda sig av rutinerna samt att ta tillfället i akt och utnyttja situationer som ges dagligen. Jag tänker t.ex på om det har hänt något på rasten. Med hjälp av en rutin kan man bena upp problemet och inte bara stå och tala om hur eleverna ska göra och tänka.

Hos eleverna har jag märkt att de har blivit mer ” tänkande individer” genom att de t ex inte lika ofta bara svarar ja eller nej på saker utan förklarar sin tanke och åsikt kring saken. De är inte rädda för att uttrycka sig inför varandra och det har lyft fram många elever som inte annars hade vågat prata inför klassen…….

Madelene Larsson, Lemshaga Akademi (2008)

 

 

 

.min reflektion börjar med att jag funderar över den lärarutbildning jag gick. Det enda ämne där som hade någon form av ” tankerutiner” var NO……

..när jag gick på Lärarhögskolan LHS handlade utbildningen även mycket om att reflektera över den egna skolan ( Lgr 69 & 80) som jag har gått i. Jag minns inte en enda lektion/ övning/rutin där man först tog reda på vad vi elever redan kunde. Bara att använda en så enkel rutin som ” Think, pair, share” där det eleverna berättar kan lyfta en hel klass i insikt och kunskap utan att läraren ens behöver berätta något……

.att ge barn verktyg och metoder att arbeta med för att öka förståelsen av situationen/frågeställningen är få förunnat.

Cecilia Hulin, Lemshaga Akademi (2008)

 

 

..Lotta, you have inspired us with your humility and wisdom. Looking forward to using more VT-routines wherever I will be teaching in the future.

.I’d be very happy to share VT in my new school once it’s all finalized. 

..Thank you, as always, for your generosity, sharing and warmth. Truly, it’s been such an honor to learn so much from you. I am very proud of your VT book in Swedish and hope to see you sometime in Asia too! 🙂

Best wishes,

Mataji Sharma, International School of Älmhult

(2012)