Läs mer & länkar

Böcker:

Perkins, David N.: Smart Schools: Better thinking and learning for every child.

(Free Press, New York 1992)

Perkins, David N.: Making Learning Whole: How seven principles of teaching can transform education.

(Jossey-Bass, San Francisco 2009)

Ritchhart, Ron: Intellectual character: What it is, why it matters, and how to get it.

(Jossey-Bass, San Fransisco 2002)

Ritchhart, Ron, Church, Mark & Morrison, Karin: Making Thinking Visible: How to promote Engagement, Understanding, and Independence for All Learners.

(Jossey-Bass, San Francisco 2011)

Tishman, Shari, Perkins, David N. & Jay, Eileen S.: The Thinking Classroom. Learning and teaching in a culture of thinking

(Allyn and Bacon, Boston 1995)

Och här följer några direktlänkar:

Project Zero. /Detta är startsidan till PZ vid Harvard Graduate School of Education som grundades av professorerna David Perkins och Howard Gardner. Här finns mycket matnyttigt att upptäcka.

www.pz.harvard.edu/

Visible Thinking. /Detta är att betrakta som den egentliga hemsidan för VT. Mycket viktig.
http://www.pz.harvard.edu/visible_thinking.php

Ron Ritchhart./  En i det framgångsrika forskarlaget vid PZ och en internationellt mycket flitigt anlitad kursledare med ett flertal mycket spridda böcker. Var även en i forskarlaget vid Lemshaga Akademi under de fem första åren av 2000-talet.

http://www.ronritchhart.com/Welcome.html

Visible Thinking-konferensen vid Lemshaga 2010:

www.lemshaga.se/groups/lemshagawiki/wiki/7c599/Visible_thinking-conference.html