Konferenser

KONFERENSER
Bakgrund:
Det ordnas regelbundet konferenser inom området Visible Thinking mm för att dela tankar och erfarenheter mellan forskning och tillämpning eller, om man så vill, teori och praktik.
Projekt Zero är namnet på en forskningsgrupp vid Harvard Graduate School of Education som består av ett flertal forskningsprojekt. Man har hållit på sedan 1967 och har sedan dess undersökt utvecklingen av inlärningsprocesser hos barn, vuxna och organisationer. Idag omfattar Project Zero’s arbete utforskning av intelligensens natur, förståelse, tänkande, kreativitet, etik och andra väsentliga aspekter av mänskligt lärande. Dess uppgift är att förstå och förbättra tänkande på hög nivå och lärande över alla discipliner och kulturer och i en räcka kontexter såsom skolor, företag, muséer och digitala miljöer.  Läs om detta på  (http://www.pz.harvard.edu/).
Som en bland flera arbetsformer ordnar Project Zero löpande kurser och konferenser i syfte att föra ut de olika projektens resultat till så många som möjligt.
Till sådan kurser hör de i USA smått legendariska och mycket eftersökta ”Summer Institutes”, som även finner en icke-amerikansk publik. Kurserna är alltid utsålda långt i förväg.  Läs om detta på (http://www.pz.harvard.edu/project_zero_summer_institutes.php).
Externa konferenser ordnas två eller flera per år och brukar locka en stor publik, mest lärare. Exempel är serien ”Project Zero Perspectives” med färska exempel som
– How and where does Learning Thrive? (Februari, 2014, Memphis TN, USA)
– Thinking and learning in the 21st Century. (Oktober 2013, London, UK)
En lika stor kommande konferens heter:
– Project Zero Perspectives: making, thinking, understanding (Oktober 2014, San Francisco, CA, USA)
Vid flera tillfällen har sådana konferenser ordnats i samverkan med CASIE (Center for the Advancement and Study of International Education). Läs mer om Casie på http://www.casieonline.org/home
Visible Thinking, dvs det som den här hemsidan handlar om, är namnet på ett viktigt projekt som Project Zero har genomfört sedan starten på 1960-taket. Visible Thinking var ett initiativ för att utveckla ett forskningsbaserat angreppssätt för att undervisa om ”thinking dispositions”. Arbetet betonade tre centrala arbetsmetoder: tankerutiner, att dokumentera studenternas tänkande och en återreflekterande rutinmässig genomgång av lärarna. Detta utvecklades först vid Lemshaga Akademi i Sverige som en del av projektet ”Innovating with Intelligence” och fokuserade på att utveckla studenternas ”thinking dispositions” i områden som sanningssökande, förståelse, rättvisa, fantasi. Visible Thinking har sedan dess förts vidare i ytterligare projekt, såsom Artful Thinking, Cultures of Thinking m fl.
Den som följer länkarna i dessa beskrivningar hamnar så småningom på bl a
och så vidare.
Lotta Norell har under flera år haft möjlighet att delta i utvecklingen, t ex genom att leda workshops vid Summer Institutes (se ovan) och flera konferenser, nu senast i Memphis i februari, 2014.
Rubriker från hennes workshop i Memphis finner du här.
Lotta medverkade även i ett panelsamtal i Memphis tillsammans med Lee Burns, rektor Presbytarian Day School, Memphis och Rod Rock, skolchef i Clarkston, Missouri samt Jim Reese, Director of Project Zero. Se bild.
Panelen Memphis Feb 2014