Memphis feb 2014

LOTTA NORELL om Memphiskonferensen 2014
Project Zero Perspectives: How and where does Learning Thrive?
En konferens ordnad på Presbyterian Day School i Memphis, Tennessee, USA den 13-15 februari, 2014. Konferensen samlade fler än 700 deltagare.
Bland ett flertal föreläsningar och interaktiva workshops var jag inbjuden att genomföra en workshop om 2 timmar på två av dagarna. Vid bägge tillfällena anmälde sig cirka 25 personer, de flesta amerikanska skolledare. Övningarna blev mycket uppskattade.
Som alltid, fick jag själv med mig mycket hem genom dessa erfarna lärares reflektioner och funderingar.
Så här disponerade jag tiden på mina workshops:
Rubrik:
Visible Thinking as a tool for creating a community of thinkers (school, students, teachers, leaders and parents).
Understanding goals:
– How to make Visible Thinking permeate all learning and development that takes place in a school.
-How Thinking routines can be effective tools to develop group dynamics
-How home and school best can work toward a common goal.
-How the work with Visible Thinking continues even if there are changes in the organization.
Här är något av kursdeltagarnas återkoppling på innehållet:
– Lotta used real events, problems which helped to introduce the routines and make connections to all of us.
– Loved the practical application for the thinking routines.
– The idea on how to use thinking routines with other audiences than students.
– Lotta’s follow up ideas for thinking routines were great. I enjoy using the routines but I am often stuck with the follow up.
– I enjoyed sharing with other participants experiencing the Visible Thiniking process from various perspectives.