San Francisco oktober 2014

I oktober 2014 hade jag möjlighet att åter delta i en Project Zero- konferens: Making, Thinking and Understanding Lick-Wilmerding High School i San Francisco. Mötet samlade ca 500 deltagare, de flesta lärare, rektorer och skolchefer. Många från Nordamerika, men även god representation från Sydamerika, Europa, Asien och Australien.

Jag genomförde en tvåtimmarskurs två gånger med cirka 20 deltagare i varje omgång.

Titeln på kursen var Creating a community of thinkers. Visible thinking as a tool.

Min innehållsdeklaration var följande:

In this course, participants will experience how to build a culture of thinking in the whole community around a school – including students, teachers, leaders and parents – and how to sustain it when ”key” teachers leave. We will focus on the importance of inviting teachers as well as parents into the process of making thinking visible in the classroom. Participants will be introduced to a number of thinking routines that can be used in different settings, in all subjects, and in social situations with students, at faculty meetings and at parent meetings. Participants will also have the opportunity to jointly develop their thinking about how to start and/or deepen the work with Visible Thinking at their schools.

Kursdeltagare med sitt nyförvärvade exemplar av Lottas handbok i VT

Kursdeltagare med sitt nyförvärvade exemplar av Lottas handbok i VT

Kursen var interaktiv: jag presenterar några tankerutiner och berättar hur jag har använt dem i olika situationer. Deltagarna får sedan prova rutinerna i nya sammanhang och arbeta med dem ur olika perspektiv: elevens,lärarens, förälderns eller skolledarens. Det blir givande diskussioner där nya tankar och idéer delas i gruppen. Många möjligheter att använda tankerutinerna upptäcks och diskuteras. Gruppen gör tänkandet synligt!

Här kommer lite “skryt”:

Deltagarna på konferensen ombads i ‘god ordning’ lämna ett omdöme om de olika delkurserna vid konferensen och om man ville nämna någon av dem lite extra. Här är ett par exempel på sådana kommentarer:

– Lotta Norell changed my life! Her course was truly helpful and I’m implementing the strategies she taught us already. I want to go to Sweden!

– Each interactive course was insightful and delightful: brilliant presenters from EBSB as well as Lotta.

– Lotta Norell was phenomenal. She is a wonderful speaker and led
hands-on interactive sessions. When I think of an interactive course – this would be it.

Lotta med en av grupperna vid Lick-Wilmerding High School

Lotta med en av grupperna vid Lick-Wilmerding High School

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.